Onderscheidingen op laten maken volgens officiële richtlijnen

Een onderscheiding is uniek en hangt altijd samen met een prestatie. Een prestatie die u heeft geleverd. U bent daar trots op en dat hoort u ook te zijn. De opmaak van uw onderscheidingen verdient alleen het allerbeste. Ere wie ere toekomt!

Uniform grootmodel medailles
Koninklijke Marine medailles
Korps Mariniers medailles

Opmaak onderscheidingen en decoraties

Nederland kent verschillende onderscheidingen. Ongeveer 100 officiële en/of Koninklijke onderscheidingen voor mensen en organisaties die een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving of voor het Koninklijk Huis. De onderscheidingen zijn vastgelegd in het Besluit draagvolgorde onderscheidingen dat gepubliceerd is in de Staatscourant. Het gaat om onderscheidingen die nu nog gedragen worden. Daarnaast zijn er nog officiële onderscheidingen die niet meer worden toegekend en gedragen.

...
Medailles

Om uw medailles te mogen dragen dienen deze te worden opgemaakt volgens de geldende voorschriften van de diverse instanties.

Lees meer

...
Batons

Batons worden gedragen ter vervanging van de medailles op het tenue naast elkaar in één of meerdere rijen boven de linker borstzak.

Lees meer

...
Decoraties

U draagt nooit gelijktijdig het modelversiersel, het miniatuur en/of het draagteken van hetzelfde onderscheiding.

Lees meer

Verleden

Binnen verschillende culturen en perioden hebben onderscheidingen in het verleden uiteenlopende vormen gekregen. Maar het ging altijd om uiterlijkheden en titels. Bijzondere gewaden, hoofddeksels met pauwenveren, lauwerkransen, kransen op het hoofd en de phalerae zijn vormen van onderscheidingen in de oudheid. In Europa hebben onderscheidingen na de 11e eeuw de vorm van ridderkruisen aan ketens en linten, sterren en aan linten gedragen medailles aangenomen.

...

Herinnering aan ervaringen

Voor de ontvanger heeft een onderscheiding vaak een persoonlijke betekenis. Het is een herinnering aan ervaringen, waar alleen een symbolische erkenning recht aan doet. Vooral bij herdenkingen en reünies spelen onderscheidingen een belangrijke rol. Veteranen herkennen elkaar bijvoorbeeld aan de knoopsgatversierselen of draagspelden. Ze zien wie veteraan is en wie aan dezelfde militaire missies heeft deelgenomen.

Ook gaat in militaire kringen een stimulerende werking uit van de zichtbaar gedragen onderscheiding. Het is een goede militaire traditie om te laten zien dat men zich op eervolle wijze heeft ingezet. Vroeger voor Vorst en Vaderland, tegenwoordig ook namens de Nederlandse regering voor de internationale rechtsorde.

...

Militaire onderscheidingen

Militaire onderscheidingen vormen dus een officiële blijk van erkenning en waardering. De versierselen worden door militairen zichtbaar gedragen op het uniform en zijn daarmee een belangrijk instrument van personeelszorg. Het toont waardering voor de inzet en de omstandigheden waaronder die plaatsvond. Voor de wijze van dragen van onderscheidingen op de militaire uniform gelden bijzondere voorschriften per krijgsmachtdeel. De officieel erkende Nederlandse onderscheidingen mogen (voor zover toegekend) uiteraard op de militaire uniform worden gedragen.

...

Civiele onderscheidingen

In Nederland kennen we twee civiele orden. Namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Ook wel bekend als 'lintjes'.

Voor zover burgers gerechtigd (de oorkonde als bewijs) zijn om de onderscheidingen van ridderorden, kruizen en medailles te dragen, dienen zij de onderscheidingen te dragen in de voorgeschreven volgorde. Links op de borst en op okselhoogte moeten de grootmodel onderscheidingen op het burgertenue gedragen worden. Ook moeten deze hangend aan het lint, zoals de onderscheiding bij een uitreiking wordt opgespeld. Aan de linkerschouder kan het versiersel voor de dames hangend aan een strik van het decoratielint worden gedragen. Een decoratiegesp dient opgemaakt te worden als men meerdere onderscheidingen draagt. Dit gebeurt in de juiste volgorde op één rij naast elkaar, de kruizen en medailles op gelijke hoogte. Is het niet mogelijk om alle onderscheidingen aansluitend naast elkaar zichtbaar te rangschikken, dan worden de onderscheidingen zo gegroepeerd dat zij elkaar gedeeltelijk overlappen. Wel moet het altijd op één rij en de eerste, hoogste onderscheiding in het geheel zichtbaar zijn.

Meer over de richtlijnen decoraties

...

Grootmodel onderscheidingen

Verschillende uitreikversierselen kunt u los dragen of u kunt ze laten monteren op een gesp in een zgn. grootmodelopmaak. Voor het dragen van onderscheidingen op het militaire uniform is het volgende bepaald:

1

De ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen

 

2

Huisorden

 

3

Overige staatsonderscheidingen

 

4

Erkende (ridderlijke) orden

 

5

Door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden ingestelde onderscheidingen

 

6

Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties

 

7

Onderscheidingen van internationale organisaties

 

8

Buitenlandse onderscheidingen

 

Batons

Een baton is een om een balkje gewikkeld stuk decoratielint in de vastgestelde afmeting, bestemd om op een uniform te worden gedragen. In de tenue-voorschriften van de vier krijgsmachtdelen sq. andere uniform dragende instanties staat omschreven op welke tenuen de batons gedragen moeten worden.

De draagwijze is links op de borst, de linten in hun geheel naast elkaar in de voorgeschreven volgorde. In tegenstelling met de andere draagwijzen van onderscheidingen kunnen batons, zo nodig, wel in meerdere rijen boven elkaar worden gedragen. Het lint wordt waar nodig voorzien van een toevoeging om de graad van de onderscheiding aan te wijzen.

Kleinmodel onderscheidingen (miniaturen)

Voor wat betreft modeldecoraties grootmodel bestaat er tevens een verkleinde uitvoering, de klein-modeldecoratie. Het miniatuurversiersel draagt u bij feestelijke gelegenheden, vaak in de avonduren. Deze zijn bestemd om te worden gedragen op het militaire avondtenue cq. voor burgers op hun smoking of cocktailjurk.

Opmaak onderscheidingen

Wilt u uw militaire medailles volgens de norm laten opmaken?
Zodat deze draagbaar zijn voor op uw uniform, smoking of jurk óf heeft u een andere vraag over de militaire opmaak?

Start de opmaak

...of neem contact op